Naujienos


2015 m. rugpjūčio 26 d. vyko Birštono vietos veiklos grupės strategijos „Birštono savivaldybės vietos plėtros strategija iki 2013 m.“ baigiamoji konferencija. Strategija finansuota pagal Lietuvos...daugiau

BIRŠTONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖKVIETIMASMaloniai kviečiame Jus2015 m. rugpjūčio 26 d. 17.00 val. dalyvauti projekto „Birštono savivaldybės vietos plėtros strategija iki 2013 m.“ baigiamojoje konferencijoje, kuri...daugiau

Birželio 30 – liepos 1 d. vietos veiklos grupių (VVG) atstovai susitiko Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) organizuojamoje konferencijoje „2014–2020 m. laikotarpio vietos plėtros strategijų administravimas“. Renginio...daugiau

Šalies bendruomenės gali prisidėti kuriant geresnę aplinką mums visiems: įrengti trūkstamą apšvietimą mietelio gatvėse, padėti mokyklos krepšinio rinktinei pasirengti naujausiam čempionatui...daugiau

Nuo šių metų gegužės 11 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal...daugiau

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d. (1 mėn.) renkamos kaimo bendruomenių paramos paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles, kurios...daugiau

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014...daugiau

Informuojame Jus, kad Birštono vietos veiklos grupės valdyba šių metų gruodžio 17 d. valdybos posėdžio protokolu patvirtino naujas mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos, nemokamo...daugiau

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija šių metų gruodžio 2 d. patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "Leader" veiklos srities "Parengiamoji parama" įgyvendinimo...daugiau

2014 m. lapkričio 6 - 7 dienomis Birštono VVG dalyvavo Alytaus rajono vietos veiklos grupės organizuotoje tarptautinio projekto „Malonumai judant“ baigiamojoje konferencijoje, kuri vyko kaimo turizmo...daugiau

Archyvas

Kontaktai
Birštono vietos veiklos grupė
Birštono g. 14
Birštono vs., Birštono sen.
59219 Birštono sav.


Paieška:


ES parama